Skip to main content

Ombyggnad av flerbostadshus på Ålidhem Pedagoggränd 3 färdigt senhösten 2020. Ilogistics sköter bygglogistiken för inredningsdetaljer.