Vår verksamhet

Vi vill göra våra kunder mer framgångsrika.
ILogistics är en driftpartner inom logistik med bas i Umeå och en marknadstäckning som sträcker
sig dit våra kunder tar oss. Sedan starten 1999 levererar vi logistiktjänster till både lokala och globala industri- och handelsföretag. Samtliga med höga krav på kvalitet och utveckling.

För oss är det självklart att vi måste leverera en bättre prestation än vad våra uppdragsgivare kan åstadkomma på egen hand. Först då har vi ett existensberättigande och kan göra våra kunder mer framgångsrika. Vi tror inte det är möjligt att bli bäst på allt. Istället har vi valt en väldefinierad
inriktning och specialisering i vår roll som logistikleverantör och driftpartner. Vi har även ett tydligt
fokus på utveckling och ständiga förbättringar. Läs mer om vårt erbjudande under Tjänster samt
Branscher och segment i menyn.

ILogistics ägs av Storskogen Industrier AB.