Kvalitet, miljö & utveckling

För ett långsiktigt och värdeskapande samarbete är det nödvändigt att bedriva ett aktivt och strukturerat förbättringsarbete. Vi tror på att ständigt ifrågasätta och utvärdera det vi gör idag och
på vilket sätt vi kan göra det bättre imorgon. För detta krävs initiativ och engagemang på alla nivåer i verksamheten.