Skip to main content

Nåjden Bygg nyttjar vår bygglogistik.

Nybyggnad av Obbola förskola. Byggstart september 2017 och arbetet beräknas pågå till slutet av 2018 Ilogistics sköter bygglogistiken till stomkompletteringen.