Service & eftermarknad

För många företag utgör service- och eftermarknadsaktiviteter en relativt liten del av företagets totala omsättning men bidrar samtidigt till merparten av resultatet. Utmärkande för dessa flöden är framförallt kravet på tillgänglighet och korta ledtider, vilket i sin tur också ofta medför krav på geografisk närhet till leveransmottagarna.

Oavsett om ditt behov är att göra reservdelar tillgängliga i rätt tid hos externa återförsäljare och verkstäder eller om dina egna servicetekniker själva ska hämta ut artiklar på en närliggande depå,
har vi en lösning för dig. I service- och eftermarknadssegmentet erbjuder vi bl.a. materialplanering, lagring, kitting och Transport Management. Tillsammans med partners kan vi även erbjuda mer avancerade lokala reparations- och monteringstjänster.

 

Kontakt
Kontakta oss för mer information.

+46 (0)72 732 19 18
Skriv till oss