Industriell tillverkning

Tillverkningsindustrin producerar på basis av råvaror och på mer eller mindre förädlade insatsvaror.
De produkter som tillverkas blir alltmer komplexa och tekniskt avancerade. Krav på låga tillverkningskostnader, hög produktkvalitet, korta ledtider och hög leveransprecision ställer höga krav
på processeffektivitet. Kontroll och effektivitet i varje led och nivå är en förutsättning för att hålla din tillverkningsverksamhet lönsam genom hela tillverkningscykeln.

Med vår erfarenhet av både globala och lokala aktörer inom industriell tillverkning har vi förståelse för den industriella tillverkningsindustrins utmaningar. Materialplanering, lagring (förråd och färdiglager), kitting, förmontering, sekvensiering och JIT-leveranser är exempel på tjänster vi tillhandahåller. Tjänsterna kan utföras hos oss såväl som på plats i dina lokaler.

 

Kontakt
Kontakta oss för mer information.
+46 (0)72 732 19 18
Skriv till oss