Fordonsindustrin

Den globala fordonsindustrin präglas av såväl låga marginaler som flera aktörer och verksamheter möter en hård konkurrens från länder med lägre kostnadsläge. En bransch som länge varit drivande inom logistikutvecklingen med stora krav på ökad kostnadseffektivitet och produktivitet.

Vår erfarenhet från långa samarbeten med bl.a. två av världens ledande tillverkare av tunga fordon ger oss mycket god förståelse för fordonsindustrins krav och behov. I egna lokaler eller på plats i din verksamhet erbjuder vi bl.a. lagring, förmontering, sekvensiering samt KanBan- och JIT-leveranser.

 

Kontakt
Kontakta oss för mer information.
+46 (0)72 732 19 18
Skriv till oss