Skip to main content

Contractor anlitar ILogistics att sköta om bygglogistiken för sin renovering av bostadshus på Ålidhem. Lagring av såväl fönster som inredning ingår i tjänsten.