Transportlösning

För många företag är en bra transportlösning enbart förknippad med låga transportpriser. Utvecklingsarbetet stannar därmed lika ofta vid årliga prisförhandlingar med aktuella transportleverantörer, där framgången mäts i procentuella prissänkningar. Självklart är rätt prisnivå
en viktig del i att nå en kostnadseffektiv lösning. Dock blir totalkostnaden inte bättre än att priserna
också förhandlas på rätt lösning.

I tjänsten Transportlösning nätverksoptimerar vi ditt transportbehov med hänsyn till servicekrav, kostnader, och kapitalbindning. Här ingår bl.a. att bestämma geografiska tyngpunkter, transportsätt och terminalstruktur i de olika delarna i transportsystemet. Därefter upphandlar vi frakttjänsten och ser till
att du får de mest kokurrenskraftiga priserna.

 

Kontakt

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med Transport Management.

+46 (0)72 732 19 18
Skriv till oss