Transportlösning

För många företag är en bra transportlösning enbart förknippad med låga transportpriser. Utvecklingsarbetet stannar därmed lika ofta vid årliga prisförhandlingar med aktuella transportleverantörer, där framgången mäts i procentuella prissänkningar. Självklart är rätt prisnivå
en viktig del i att nå en kostnadseffektiv lösning. Dock blir totalkostnaden inte bättre än att priserna
också förhandlas på rätt lösning.

I tjänsten Transportlösning nätverksoptimerar vi ditt transportbehov med hänsyn till servicekrav, kostnader, och kapitalbindning. Här ingår bl.a. att bestämma geografiska tyngpunkter, transportsätt och terminalstruktur i de olika delarna i transportsystemet. Därefter upphandlar vi frakttjänsten och ser till
att du får de mest kokurrenskraftiga priserna. Med hjälp av vår personals gedigna kompetens och långa erfarenhet samt avancerade IT-stöd tar vi också ansvar för att administrera och utveckla dina transporter. Som din transportavdelning följs vår prestation upp löpande och utvärderas mot uppsatta mål och definierade nyckeltal.

Kontakt
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med Transport Management.
+46 (0) 90 70 22 80