Montering & andra mervärdestjänster

ILogistics-Tjaenster-Montering-Mervardtjanster

Att utföra monteringsaktiviteter i logistikflödet innebär exempelvis att variantbestämning av artiklar kan senareläggas med lägre kapitalbindning som följd och att fyllnadsgraden i transporter kan maximeras.  Genom vår erfarenhet från flera av de mest krävande industrikunderna har vi lyckats bygga upp en unik kompetens kring olika typer av monteringsaktiviteter. På våra logistikanläggningar och via partnersamarbeten utför vi allt från enkel sammansättning till mer avancerade arbeten såsom limning och lackering. Att också låta oss avropa ingående komponenter från dina leverantörer och ta ansvar för ägandet till leverans bidrar ytterligare till sänkt kapitalbindning och förbättrad likviditet.

Kontakt
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med montering och andra mervärdestjänster.
+46 (0) 90 70 22 80