Montering & andra mervärdestjänster

Att utföra monteringsaktiviteter i logistikflödet innebär exempelvis att variantbestämning av artiklar kan senareläggas med lägre kapitalbindning som följd och att fyllnadsgraden i transporter kan maximeras.

 

Kontakt
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med montering och andra mervärdestjänster.

+46 (0)72 732 19 18
Skriv till oss