Lagerlösning

Vissa verksamheter kräver av olika skäl helt egna och isolerade lösningar medan andra erbjuder ökad möjlighet till resursdelning i fråga om exempelvis personal, lokaler och utrustning i en delad lagerlösning. Med detta som utgångspunkt erbjuder vi såväl dedicerade som delade lösningar för lagerdrift.

Dedicerad lagerlösning
Specifika marknadskrav, geografi, särskilda krav på hur dina varor hanteras och lagras eller storskaligheten i din lagerverksamhet är exempel på anledningar till att låta ditt lager drivas som
en dedicerad lagerlösning. Med utgångspunkt i dina specifika krav och behov utformas en lösning för
att nå rätt kostnadsnivå och service. Vi ansvarar för att driva verksamheten mot uppsatta mål och att tillsammans med dig som uppdragsgivare aktivt och strukturerat arbeta för ständiga förbättringar.

Delad lagerlösning
I många fall tillåts flera liknande lagerverksamheter att samordnas i en gemensam driftlösning.
I våra lokaler lagrar och hanterar vi varor för flera kunder med likartade krav och behov. På så sätt
kan vi utnyttja flexibilitets- och kostnadsfördelarna genom att låta flera kunduppdrag dela resurser såsom lagringskapacitet, personal, truckar och IT-stöd. Självklart svarar vi för att verksamheten
drivs mot uppsatta mål. Tillsammans arbetar vi aktivt och strukturerat för ständiga förbättringar.

 

Kontakt

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med dedicerade och delade lagerlösningar.

+46 (0)72 732 19 18
Skriv till oss