Expertstöd & konsulter

Våra driftsamarbeten innebär inte bara att vi utför den dagliga driften utan också att du som kund får tillgång till vår samlade erfarenhet och kompetens inom logistik. Samma erfarenhet och kompetens använder vi även för att bistå kunder utanför våra driftuppdrag. Vare sig det gäller expertis och rådgivning som en del av ett ert projektteam eller totalansvar för projektgenomförande kan vi vara en värdefull resurs. Som konsulter och logistikspecialister är vi driftsnära i vår inriktning och värnar om detaljer och praktisk genomförbarhet. Vidare bygger vårt arbetssätt både som driftoperatör och konsult på tydlighet i att mäta och följa upp förändringar och utveckling.

 

Kontakt
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar som konsulter.

+46 (0)72 732 19 18
Skriv till oss