Kvalitet, miljö & utveckling

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket innebär att vi löpande kontrolleras av en opartisk ackrediterad revisor. Vårt ledningssystem har som syfte att på ett systematiserat och effektivt sätt bidra till att säkerställa rätt kvalitet i vårt arbete och genom olika åtgärder minska vår egen och därigenom även våra kunders miljöpåverkan.

För ett långsiktigt och värdeskapande samarbete är det också nödvändigt att bedriva ett aktivt och strukturerat förbättringsarbete. Vi tror på att ständigt ifrågasätta och utvärdera det vi gör idag och
på vilket sätt vi kan göra det bättre imorgon. För detta krävs initiativ och engagemang på alla nivåer i verksamheten.