Bygglogistik Skanska

2. september 2015

Skanska Umeå anlitar ILogistics för logistik och monteringstjänster till nytt projekt.