Fordonsindustrin

ILogistics-BranscherSegment-Fordonsindustrin

Den senaste finanskrisen drabbade fordonsindustrin hårt och har orsakat kraftigt fallande omsättning och vinstmarginal för tillverkare, leverantörer och återförsäljare. Den globala fordonsindustrin präglas
av såväl låga marginaler som flera aktörer och verksamheter möter en ökad konkurrens från länder med lägre kostnadsläge. En bransch som länge varit drivande inom logistikutvecklingen ställs nu inför än större utmaningar för ökad kostnadseffektivitet och produktivitet.

Vår erfarenhet från långa samarbeten med bl.a. två av världens ledande tillverkare av tunga fordon
ger oss mycket god förståelse för fordonsindustrins krav och behov. I egna lokaler eller på plats i din verksamhet erbjuder vi bl.a. lagring, förmontering, sekvensiering samt KanBan- och JIT-leveranser.

Kontakt
Kontakta oss för mer information.
+46 (0) 90 70 22 80